งานปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง


ตชด.๔๒๕ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คุระบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคุระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพังงา ดักสกัดจับ ต่างด้าวชาวพม่า ๒๐ ราย

ตั้งข้อกล่าวหาบุคคลต่างด้าวชาวพม่า ว่าเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้อนุญาต

โพสต์เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม