ข่าวในพื้นที่


ตชด.๔๒๕ ร่วมกิจกรรมโครงการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 20 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติมตชด.๔๒๕ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ เป็นวิทยากรใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ณ อาคารอเนกประสงค์กองทัพบกโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ”

ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ม.๒ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โพสต์เมื่อ : วันที่ 29 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พี่น้องประชาชน บ.สองแพรก ม.๒ ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา ได้ออกค้นหานักท่องเที่ยว ชาวอิหร่าน

ได้ประสพอุบัติเหตุเรื่อชนกับตอหม้อสะพานเป็นเหตุให้เรือพลิกคว่ำ จึงทำให้นักท่องเที่ยวตกน้ำสูญหายไปกับกระแสน้ำในวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖

โพสต์เมื่อ : วันที่ 30 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตำรวจเขาหลัก เดินรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % พร้อมกันทุกตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดภาค ๘

ตำรวจ สภ.เขาหลัก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคมนียเขต เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และประชาชน ในพื้นที่ตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ร่วมเปิดโครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

โพสต์เมื่อ : วันที่ 13 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม