งานจิตอาสา


#

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตชด.๔๒๕ ออกสำรวจตรวจสอบเเละช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุ

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๕ พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ มอบหมายให้ ด.ต.นรินทร์ พลอยขาว จนท.กร.พร้อมด้วยชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๔๒๕ ออกสำรวจตรวจสอบเเละช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุมีรายละเอียดดังนี้

วัดสามัคคีธรรม ต้นไม้ล้มทับกุฎิพระ ๒ หลัง ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เข้าช่วยเหลือโดยการตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ล้มทับกุฎิพระ

บ้านเลขที่ ๑๖๕ ม.๑ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา นางสุนติสา คำเพียร เจ้าของบ้าน ได้รับผลกระทบจากพายุทำให้หลังคาบ้านเสียหาย ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอคุระบุรีได้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาจำนวน ๒๐๐ เเผ่น สามารถอาศัยได้ตามปกติ

บ้านเลขที่ ๙ ม.๘ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา นางวิลาวรรณ จุลจงกล เจ้าของบ้าน ได้รับผลกระทบจากพายุทำให้หลังคาบ้านเสียหาย ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาจำนวน ๒๐ เเผ่น สามารถอาศัยได้ตามปกติ

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

 รูปภาพเพิ่มเติม

ตชด. จิตอาสา


จิตอาสา “ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน ปลูกต้นไม้ชายหาด ปล่อยเต่าลงสู่ทะเล เเละเก็บขยะทะเล เฉลิมพระเกียรติ”

 ณ ชายหาดเเหลมปะการัง หมู่ ๒ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติมตชด.๔๒๕ จัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

ให้บริการแจกน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยใหักับประชาชน ที่สัญจรเดินทางผ่านด่านตรวจความมั่นคงบ้านทับกำ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ และการสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ตชด.๔๒๕ ออกบริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมหมาย  รักษายศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ พร้อมพวก ออกให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม


ร้อย ตชด.๔๒๕ ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, เศรษฐกิจพอเพียงม การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ด.ต.นรินทร์ พลอยขาวพ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ด.ต.นรินทร์ พลอยขาว ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, เศรษฐกิจพอเพียงม การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในพื้นที่
ตชด.๔๒๕ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ เป็นวิทยากรใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ณ อาคารอเนกประสงค์กองทัพบกโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ”

ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ม.๒ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โพสต์เมื่อ : วันที่ 29 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม