ภารกิจผู้บังคับบัญชา


#

กองร้อย ตชด. ๔๒๕ รับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง.ผบช.ตชด พร้อมคณะฯ

เมื่อวันที่ ๐๖ ส.ค. ๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง.ผบช.ตชด พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.ที่ ๔๒๕ โดยมี พ.ต.ต. นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ เเละข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานและสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและสั่งการกำชับ ดังนี้
 ๑.ให้ความสำคัญของหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน
 ๒. ตั้งมั่นในความดี มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 ๓. ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน
 ๔. ดูแลสวัสดิการกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 ๕. ให้มีความรักความสามัคคีกัน เป็นหมู่คณะ
 ๖. ทำตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
เดินทางกลับ เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

โพสต์เมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2565

 รูปภาพเพิ่มเติม

ตชด. จิตอาสา
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ว่าที่ พ.ต.ท.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ พร้อมด้วย ขตร.จิตอาสา ร้อย ตชด.๔๒๕ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ตะกั่วป่า ออกให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

 

 

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม


จิตอาสา “ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน ปลูกต้นไม้ชายหาด ปล่อยเต่าลงสู่ทะเล เเละเก็บขยะทะเล เฉลิมพระเกียรติ”

 ณ ชายหาดเเหลมปะการัง หมู่ ๒ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ชุด ชปข.ภูเก็ต ได้ออกทำการสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุม JTC ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๔ เดินหน้าขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ทั้งด้านการเกษตร หัตกรรม และ การท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ ออกบริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมหมาย  รักษายศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ พร้อมพวก ออกให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในพื้นที่
ตชด.๔๒๕ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ เป็นวิทยากรใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ณ อาคารอเนกประสงค์กองทัพบกโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม