ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า


#

ตชด.๔๒๕ ร่วมกับ จนท.หน่วยพัฒนาป่าไม้เมืองพังงา , จนท.ตร.กก.๕ บก.ปทส. , จนท.กก.สส.พ.จว. , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต.นบปริง อ.เมืองพังงา

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๕ พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายไห้ ร.ต.ท.จำลอง ศรีหนู รอง.สว(ป) กก.ตชด ๔๒ หน.ชุดพร้อมพวกรวม ๖ นาย ร่วมกับ

     - จนท.หน่วยพัฒนาป่าไม้เมืองพังงา

     - จนท.ตร.กก.๕ บก.ปทส.

     - จนท.กก.สส.พ.จว.

     - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต.นบปริง อ.เมืองพังงา

      ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกรวมเนื้อที่จำนวน  ๑๑-๒-๙๖ ไร่ คิดค่าเสียหายต่อรัฐเป็นเงิน ๘๓๑,๗๗๑ บาท ไม้หวงห้ามจำนวน ๕๑ ต้น/ท่อน ปริมาตร ๓๔.๐๒ ลูบาศเมตร ค่าเสียหายต่อรัฐ ๓๐๕,๗๑๐ บาท พร้อมด้วยของกลาง

      ๑.ขวาน ๑ ด้าม

      ๒.ผ้าเต้น ๑ ผืน

      โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม.๑๔ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ,มาตรา ๑๑ ,มาตรา ๖๙ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙๗ ฐานผู้ใดกระทำหรือละเว้น การกระทำด้วยประการใดๆโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหายหรือเสียหายไปนั้น

      เหตุเกิด บริเวณท้องที่ บ้านบางแมะ ม.๓ ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทอย-นางหงษ์ ขณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพื้นที่ ไม่พบบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ

      เจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึก การตรวจยึด และรายละเอียดเรื่องราวรวบรวมหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ให้นาย วิรัช อยู่เป็นสุข ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๓ ประจำหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พังงา โทร ๐๘๐-๙๗๒-๖๔๗๗ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทุ้งคาโงก เพื่อสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โพสต์เมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2565

 รูปภาพเพิ่มเติม

ตชด. จิตอาสา
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ว่าที่ พ.ต.ท.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ พร้อมด้วย ขตร.จิตอาสา ร้อย ตชด.๔๒๕ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ตะกั่วป่า ออกให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

 

 

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ชุด ชปข.ภูเก็ต ได้ออกทำการสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุม JTC ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๔ เดินหน้าขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ทั้งด้านการเกษตร หัตกรรม และ การท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ ออกบริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมหมาย  รักษายศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ พร้อมพวก ออกให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในพื้นที่
ตชด.๔๒๕ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ เป็นวิทยากรใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ณ อาคารอเนกประสงค์กองทัพบกโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม