ปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง


#

ตชด.๔๒๕ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คุระบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคุระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพังงา ดักสกัดจับ ต่างด้าวชาวพม่า ๒๐ ราย

      เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ พร้อมพวกรวม ๙ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คุระบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคุระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพังงา ได้ร่วมกันจับกุม นายอารุณ ตะนาวศรี อายุ ๔๑ ปี คนขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน และบุคคลต่างด้าวชาวพม่า จำนวน ๒๐ ราย พร้อมด้วยของกลาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะนั่งสามตอน สีขาว ยี่ห้อมิสุมิชิ หมายเลขทะเบียน ขก ๕๑๗๕ นครราชสีมา จำนวน ๑ คัน โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง

      โดยตั้งข้อกล่าวหา นายอารุณ ตะนาวศรี ว่าช่วยเหลือนำพาคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาญาจักรหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการอุปการะช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าว ให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ และตั้งข้อกล่าวหาบุคคลต่างด้าวชาวพม่า จำนวน ๒๐ ราย ว่าเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้อนุญาต

โพสต์เมื่อ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

 รูปภาพเพิ่มเติม

ตชด. จิตอาสา


จิตอาสา “ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน ปลูกต้นไม้ชายหาด ปล่อยเต่าลงสู่ทะเล เเละเก็บขยะทะเล เฉลิมพระเกียรติ”

 ณ ชายหาดเเหลมปะการัง หมู่ ๒ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติมตชด.๔๒๕ จัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

ให้บริการแจกน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยใหักับประชาชน ที่สัญจรเดินทางผ่านด่านตรวจความมั่นคงบ้านทับกำ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ และการสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ตชด.๔๒๕ ออกบริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมหมาย  รักษายศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ พร้อมพวก ออกให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม


ร้อย ตชด.๔๒๕ ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, เศรษฐกิจพอเพียงม การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ด.ต.นรินทร์ พลอยขาวพ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ด.ต.นรินทร์ พลอยขาว ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, เศรษฐกิจพอเพียงม การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในพื้นที่
ตชด.๔๒๕ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ เป็นวิทยากรใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ณ อาคารอเนกประสงค์กองทัพบกโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ”

ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ม.๒ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โพสต์เมื่อ : วันที่ 29 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม