ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า


#

ตชด.๔๒๕ สนธิกำลังออกตรวจสอบปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ บริเวณท้องที่บ้านนาเหนือ ม.๑๐ ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา

      เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๕ พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.จำลอง ศรีหนู รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๒ พร้อมพวก ๔ นาย ร่วมกับ จนท. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้ายเหมือง จนท. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ จนท.ตร.กก.๕ บก.ปทส.ชป.พังงา จนท. ฝ่ายปกครองท้องที่บ้านนาเหนือ ม.๑๐ ต.โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

      คณะเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังออกตรวจสอบปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ บริเวณท้องที่บ้านนาเหนือ ม.๑๐ ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา ตามค่าพิกัดจุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า (C -PNA - ๒๕๖๕-๐๐๐๒ ) คณะเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวข้างต้นเข้าพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบผลการตรวจสอบพบว่า พบร่องรอยการใช้เครื่องจักรทำเส้นทางเข้าพื้นที่ป่า พบพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางแผ้วถางเป็นไม้พื้นล่างขนาดเล็ก และโค่นล้มต้นไม้หวงห้ามจำนวน ๑๓ ต้น ปริมาตร ๓๙.๗๙ ลูกบาทก์เมตร ค่าภาคหลวงรวม ๑๖๓๘.๙๐ บาท ค่าเสียหายของรัฐคิดเป็นเงิน ๕๖๑๘๕๐ บาท

      คณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม G.P.S. ได้ค่าพิกัดจำนวน ๑๐ จุด คิดคำนวณเนื้อที่ได้ ๗๑-๐-๘๐ ไร่ และการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า บุกรุกยึดถือ ครอบครอง เพื่อตนเองหรือผู้อื่น มาตรา ๑๑ ฐานทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา ๖๑ มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

      คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกการตรวจสอบ/ตรวจยึดและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน และมอบให้ นาย ธรรมรัตน์ ถิ่นเขาต่อ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๓ ประจำหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้ายเหมือง เบอร์โทรศัพท์๐๘๙๔๗๑๑๖๓๖ นำเรื่องราวไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ. โคกกลอยเพื่อสืบสวนสอบสวน หาตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายต่อไป

     เหตุเกิดที่ท้องที่ บ้านนาเหนือ ม.๑๐ ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่งจ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

 รูปภาพเพิ่มเติม

ตชด. จิตอาสา
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ว่าที่ พ.ต.ท.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ พร้อมด้วย ขตร.จิตอาสา ร้อย ตชด.๔๒๕ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ตะกั่วป่า ออกให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

 

 

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ชุด ชปข.ภูเก็ต ได้ออกทำการสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุม JTC ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๔ เดินหน้าขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ทั้งด้านการเกษตร หัตกรรม และ การท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ ออกบริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมหมาย  รักษายศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ พร้อมพวก ออกให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในพื้นที่
ตชด.๔๒๕ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ เป็นวิทยากรใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ณ อาคารอเนกประสงค์กองทัพบกโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม