งานจิตอาสา


#

ตชด.๔๒๕ ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ยาเวชภัณฑ์ ให้เเก่ผู้ยากไร้

      วันที่ ๙ มี.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า , สจ.เขตพื้นที่ คุระบุรี เเละประชาชนจิตอาสา ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ยาเวชภัณฑ์ ให้เเก่ผู้ยากไร้ เเละร่วมกันซ่อมเเซมหลังคาบ้านพักอาศัย มอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ยาเวชภัณฑ์ ให้เเก่ นาย นุกูล บุญเสริม ซึ่งเป็นผู้ยากไร้เเละผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๕๒ ม.๖ บ.บางติบ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา และซ่อมเเซมหลังคาบ้านพักอาศัยให้เเก่ นาย ดำรงค์ สายทอง ผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่กับบุตรสาวที่ป่วยเป็นโรคลมชัก อยู่บ้านเลขที่ ๘๑/๑ ม.๖ บ.บางติบ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ซึ่งขณะนี้ นาย ดำรงค์ สายทอง ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จึงได้มอบสิ่งของดังกล่าวไว้ให้กับบุตรสาว โดยญาติของผู้ป่วยได้เดินทางมายังกองร้อย ตชด.๔๒๕ เพื่อขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมเเซมบ้านพักอาศัย

โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 มีนาคม 2565

 รูปภาพเพิ่มเติม

ตชด. จิตอาสา


จิตอาสา “ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน ปลูกต้นไม้ชายหาด ปล่อยเต่าลงสู่ทะเล เเละเก็บขยะทะเล เฉลิมพระเกียรติ”

 ณ ชายหาดเเหลมปะการัง หมู่ ๒ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติมตชด.๔๒๕ จัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

ให้บริการแจกน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยใหักับประชาชน ที่สัญจรเดินทางผ่านด่านตรวจความมั่นคงบ้านทับกำ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ และการสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ตชด.๔๒๕ ออกบริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมหมาย  รักษายศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ พร้อมพวก ออกให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม


ร้อย ตชด.๔๒๕ ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, เศรษฐกิจพอเพียงม การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ด.ต.นรินทร์ พลอยขาวพ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ด.ต.นรินทร์ พลอยขาว ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, เศรษฐกิจพอเพียงม การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในพื้นที่
ตชด.๔๒๕ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ เป็นวิทยากรใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ณ อาคารอเนกประสงค์กองทัพบกโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ”

ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ม.๒ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โพสต์เมื่อ : วันที่ 29 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม