ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า


#

ตชด.๔๒๕ ร่วมกับ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖, ศูนย์บริหารทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๙, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตะกั่วป่า, จนท.ฝ่ายปกครอง อ.คุระบุรี จ.พังงา, จนท.ตร.สภ.คุระบุรี จ.พังงา ทำการตรวจสอบพื้นที่ เกาะพระทอง บริเวณท้องที่บ้านทุ่งดาบ

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕
ได้มอบหมายไห้ ร.ต.ท.จำลอง ศรีหนู รอง.(ป) กก.ตชด๔๒ หน.ชุดพร้อมพวกรวม ๘ นาย ร่วมกับ
         - ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖
         - ศูนย์บริหารทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา
         - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๙
         - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตะกั่วป่า
         - จนท.ฝ่ายปกครอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
         - จนท.ตร.สภ.คุระบุรี จ.พังงา
         ได้เข้าร่วมทำการตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม เกาะพระทอง บริเวณท้องที่บ้านทุ่งดาบ หมู่ที่ ๑ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา และได้นำเนินการวัดไม้เพิ่มเติม พร้อมทั้งได้นำป้ายประกาศ พื้นที่บริเวรนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน โครงการอำเภอคุระบุรี แปลงที่๑ และในเขตป่าชายเลน ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๓๐ ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ต.ค. ๒๕๔๓ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่๙ (บางวัน พังงา) ได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ และดำเดินคดีแล้ว ตาม ปจว.ข้อ ๕ เวลา ๑๗.๓๕ น. คดีอาญาที่ ๒๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ พื้นที่บุกรุก บ้านท่งดาบ หมู่ที่ ๑ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อไปปิดประกาศ ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดเข้ายึดถือครอบครอง หรือกระทำด้วยประการใดๆจะมีความผิดตามกฎหมาย

โพสต์เมื่อ : วันที่ 27 เมษายน 2565

 รูปภาพเพิ่มเติม

ตชด. จิตอาสา


จิตอาสา “ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน ปลูกต้นไม้ชายหาด ปล่อยเต่าลงสู่ทะเล เเละเก็บขยะทะเล เฉลิมพระเกียรติ”

 ณ ชายหาดเเหลมปะการัง หมู่ ๒ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติมตชด.๔๒๕ จัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

ให้บริการแจกน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยใหักับประชาชน ที่สัญจรเดินทางผ่านด่านตรวจความมั่นคงบ้านทับกำ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ และการสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ตชด.๔๒๕ ออกบริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมหมาย  รักษายศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ พร้อมพวก ออกให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม


ร้อย ตชด.๔๒๕ ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, เศรษฐกิจพอเพียงม การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ด.ต.นรินทร์ พลอยขาวพ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ด.ต.นรินทร์ พลอยขาว ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, เศรษฐกิจพอเพียงม การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

โพสต์เมื่อ : วันที่ 9 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในพื้นที่
ตชด.๔๒๕ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ เป็นวิทยากรใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ณ อาคารอเนกประสงค์กองทัพบกโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ”

ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ม.๒ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โพสต์เมื่อ : วันที่ 29 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม