ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า


#

ตชด.๔๒๕ ร่วมกับ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖, ศูนย์บริหารทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๙, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตะกั่วป่า, จนท.ฝ่ายปกครอง อ.คุระบุรี จ.พังงา, จนท.ตร.สภ.คุระบุรี จ.พังงา ทำการตรวจสอบพื้นที่ เกาะพระทอง บริเวณท้องที่บ้านทุ่งดาบ

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕
ได้มอบหมายไห้ ร.ต.ท.จำลอง ศรีหนู รอง.(ป) กก.ตชด๔๒ หน.ชุดพร้อมพวกรวม ๘ นาย ร่วมกับ
         - ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖
         - ศูนย์บริหารทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา
         - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๙
         - หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตะกั่วป่า
         - จนท.ฝ่ายปกครอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
         - จนท.ตร.สภ.คุระบุรี จ.พังงา
         ได้เข้าร่วมทำการตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม เกาะพระทอง บริเวณท้องที่บ้านทุ่งดาบ หมู่ที่ ๑ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา และได้นำเนินการวัดไม้เพิ่มเติม พร้อมทั้งได้นำป้ายประกาศ พื้นที่บริเวรนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน โครงการอำเภอคุระบุรี แปลงที่๑ และในเขตป่าชายเลน ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๓๐ ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ต.ค. ๒๕๔๓ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่๙ (บางวัน พังงา) ได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ และดำเดินคดีแล้ว ตาม ปจว.ข้อ ๕ เวลา ๑๗.๓๕ น. คดีอาญาที่ ๒๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ พื้นที่บุกรุก บ้านท่งดาบ หมู่ที่ ๑ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อไปปิดประกาศ ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดเข้ายึดถือครอบครอง หรือกระทำด้วยประการใดๆจะมีความผิดตามกฎหมาย

โพสต์เมื่อ : วันที่ 27 เมษายน 2565

 รูปภาพเพิ่มเติม

ตชด. จิตอาสา
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ว่าที่ พ.ต.ท.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ พร้อมด้วย ขตร.จิตอาสา ร้อย ตชด.๔๒๕ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ตะกั่วป่า ออกให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

 

 

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม


จิตอาสา “ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน ปลูกต้นไม้ชายหาด ปล่อยเต่าลงสู่ทะเล เเละเก็บขยะทะเล เฉลิมพระเกียรติ”

 ณ ชายหาดเเหลมปะการัง หมู่ ๒ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ชุด ชปข.ภูเก็ต ได้ออกทำการสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุม JTC ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๔ เดินหน้าขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ทั้งด้านการเกษตร หัตกรรม และ การท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ ออกบริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมหมาย  รักษายศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ พร้อมพวก ออกให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในพื้นที่
ตชด.๔๒๕ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ เป็นวิทยากรใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ณ อาคารอเนกประสงค์กองทัพบกโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม