งานจิตอาสา


#

ร้อย ตชด.๔๒๕ ร่วมกับส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น,นักเรียนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดขยะชายหาดบางสัก

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๐.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ท.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ มอบหมายให้ร.ต.ต.ฐานราชันย์ ตันเกิด รอง สว.(ป.)ฯ ร้อย ตชด.๔๒๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๔๒๕ ร่วมกับส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น,นักเรียนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดขยะชายหาดบางสัก โดยมี นาย ไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๑๗๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสต์เมื่อ : วันที่ 20 มกราคม 2566

 รูปภาพเพิ่มเติม

ตชด. จิตอาสา
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ว่าที่ พ.ต.ท.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ พร้อมด้วย ขตร.จิตอาสา ร้อย ตชด.๔๒๕ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ตะกั่วป่า ออกให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

 

 

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ชุด ชปข.ภูเก็ต ได้ออกทำการสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุม JTC ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๔ เดินหน้าขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ทั้งด้านการเกษตร หัตกรรม และ การท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ ออกบริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมหมาย  รักษายศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ พร้อมพวก ออกให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในพื้นที่
ตชด.๔๒๕ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ เป็นวิทยากรใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ณ อาคารอเนกประสงค์กองทัพบกโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม