งานจิตอาสา


#

พ.ต.ท.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๔๒๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาร้อย ตชด. ๔๒๕ ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๔๒๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาร้อย ตชด. ๔๒๕ ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางจราจร ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย  เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" พร้อมกับมอบน้ำดื่ม ผ้าเย็น ให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗

โพสต์เมื่อ : วันที่ 3 มกราคม 2567

 รูปภาพเพิ่มเติม

ตชด. จิตอาสา
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ว่าที่ พ.ต.ท.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ พร้อมด้วย ขตร.จิตอาสา ร้อย ตชด.๔๒๕ ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ตะกั่วป่า ออกให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

 

 

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ชุด ชปข.ภูเก็ต ได้ออกทำการสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุม JTC ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๔ เดินหน้าขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ทั้งด้านการเกษตร หัตกรรม และ การท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ ออกบริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมหมาย  รักษายศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ พร้อมพวก ออกให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในพื้นที่
ตชด.๔๒๕ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม


ตชด.๔๒๕ เป็นวิทยากรใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ณ อาคารอเนกประสงค์กองทัพบกโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

โพสต์เมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม